projekat download kontakt www.scl.rs


Institucije koje su podržale projekat:
Opština Vračar


JP Ada Ciganlija


Turistička organizacija Beograda


Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda


Međunarodna godina astronomije


Srpska akademija nauka i umetnosti


Istraživačka stanica Petnica


Univerzitet u Beogradu


UPG Noć muzeja


Festival nauke


Astronomska opservatorija Beograd


Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj


Opština Novi Beograd


Grad Pančevo